SBLCore je jedinstvena aplikacija za bezbednosne listove softver koji znatno olakšava njihovo stvaranje i kontrolu. Iskoristite mogućnost neobavezujućeg testa SBLCore i preuzmite 30-dnevnu probno verziju.

Dekoder UFI

Unesite UFIŠta je to UFI kôd

Jedinstveni identifikator sastava, tzv. UFI, to je alfanumerički kôd, koji se sastoji od 16 cifri u kombinaciji LPB firme i numeričkog kôda sastava. Pomoću ovog kôda jednostavno se može identifikovati smeša tokom hitnog poziva u Centre za toksikologiju.

Icon todo
Icon todo

Kako dekoder UFI funkcioniše

Dekoder na osnovu unetog UFI kôda može da identifikuje numerički kôd sastava i LPB firme. Zahvaljujući povezivanju sa sistemom VIES određuje naziv firme pod kojom je UFI kôd napravljen.

Za šta se dekoder koristi

Ne znate pod kojom firmom je UFI kôd napravljen? Niste sigurni, koji numerički kôd sastava ima smeša? Trebate da utvrdite, da li je u UFI pravilno komponiran LPB? UFI dekoder će Vam lako pomoći u svim ovim pitanjima.

Icon todo

Kako funkcioniše SBLCore

 

U kratkom video zapisu ćemo vam pokazati:

  • datoteka s opasnim materijama koje se isporučuju sa softverom
  • kreiranje novog bezbednosnog lista
  • korišćenje automatske klasifikacije
  • dodavanje automatskog teksta
  • prikazivanje i izvoz bezbednosnog lista
  • kreiranje etikete i papira sa etiketama
  • kreiranje jezičke varijante bezbednosnog lista
Kako funkcioniše SBLCore
 

First Steps in SBLCore (EN)
First Steps in SBLCore

Contact List (EN)
Contact List

Backup (EN)
Backup

New Substance (EN)
New Substance

Safety Data Sheet (EN)
Safety Data Sheet

Translating (EN)
Translating

Phrases (EN)
Phrases

Labels (EN)
Labels

Custom Label Templates (EN)
Custom Label Templates

Detergents (EN)
Detergents

Classification calculation (EN)
Classification calculation

Classification Balance (EN)
Classification Balance

Substance Database (EN)
Substance Database

Tips and Tricks (EN)
Tips and Tricks

ECHA Substances (EN)
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription (EN)
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS (EN)
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S (EN)
PCN access settings incl. S2S

Notification into PCN portal (EN)
Notification into PCN portal